Stamboom van Larense Voorouders

Genealogische geschiedenis van het dorp Laren NH

Bidprentjes

» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 421» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...

[Deze beschrijving is gegenereerd door HKL Bidprentjes Administratie - versie 1.03]

Aangemaakt op = 30-07-2023 00:11:29

Aangemaakt door = Admin


[Persoonsgegevens uit Larense Voorouders]

LV_Persoon = I10662 van den Brink Jannetje

LV_Id = I10662


[Aanvullende gegevens uit Larense Voorouders]

Laatste update = 27-04-2023 23:18:13

LV Achternaam = van den Brink

LV Voornaam = Jannetje

LV Roepnaam = Jaantje

LV Geslacht = F

LV Geboortedatum = 27-09-1812

of LV Geboortedatum = 

LV Geboorteplaats = Laren NH

LV Overlijdensdatum = 18-02-1875

of LV Overlijdensdatum = 

LV Overlijdensplaats = Laren NH

LV Begraafplaats = Laren NH (St.Janskerkhof)

LV Begraaflokatie = 

LV Begraafdatum = 22-02-1875

of LV Begraafdatum = 


[Gegevens afkomstig van HKL bidprentje]

Laatste update = 09-07-2023 21:57:45

BP Persoon = Brink (van den) Johanna Js 

BP Id = 111

BP Achternaam = Brink (van den)

BP Voornaam = Johanna Js

BP Roepnaam = 

BP Geslacht = 

BP Geboortedatum = 

BP Geboorteplaats = 

BP Overlijdensdatum = 18-2-1875

BP Overlijdensplaats = Laren

BP Begraafplaats = Laren

BP Begraaflokatie = St Janskerkhof

BP Begraafdatum = 22-2-1875

BP Partner van = Piet van Breemen


[Aanvullende sleutelwoorden bij dit HKL bidprentje]

BP Tags = Leeftijd 63 jaar en 5 maanden, huisvrouw van Piet van Breemen, 


[Gegevens over afbeeldingen van HKL bidprentje]

Afbeelding Id = 218

Afbeelding Volgnr = 1

Afbeelding updatedatum = 24-07-2023 13:43:57

Afbeelding omschrijving = Tekst

Afbeeldingsnaam = Brink (van den) Johanna Js  - 1 van 1

Afbeeldingsbestandsnaam = I10662 (Brink (van den) Johanna Js  - 1 van 1)


[Begin Gescande tekst]

,:~;,) ,·eet ;)c s;c( ,·,111 ~"[;~er,

JOHANNJAs. VAND E llRINK,

Hnisnouw ,·nn

PIET VAN DREEMEN,

11a hf/ ontrrr11qe11 der laatste II. Jl. Sacra11,e11/cll

ui·erleden te· Lnrcn, clen \ 8 Feb1·11a,·i l 8ï ,; ,

in den ouderdom ran 63 ja1'en en 5 maanden,

eu bcgrnvr.n den 22 5 trn claaraani.:o/f!

éllcle op het St ,Jnns Kerkhof aldam·.

~

]lc llcer hrl'ft g:r~prnkcn: Zir. lk 1\C('ll1 llir~rnen rnn n

wc~ WÎf'll ~ij zoo urr hcmitulet,, ~ij 11H,ct 11o~~tha11nsie t trcn•

ren. noch klagen of wccncn. Ezech. XXIV: 13 en JG.

!lfanr nls tic mor~cn î'Cr~chcncn is, denk lfan tlnt gij

misschien tlcn n\·01Hl niet helcn11 znlt. Th. à Kemp. I Il 23.

Zijt mijne lotwissclin~ indachtig, want mor~cn ial 1.ij clc

uwe zijn, gisteren ik en J:edcn ;rij. Ercl. XXXVIII: 23.

F.chtgenoot en ~:indci'en, dit is de Licflle Gods, dat wij

zijne gchoden ornlcrhomlcn en zijne gchodc11 1.ijn i1ict zw:rnr.

I Joh. V: 3.

F.crt uwen rrulcr en rerr!cct de zor~ en zncl1tcn mn:r

moeder niet, en m1 hc,·ccl 'ik u nan bo,l en liet ,voonl

zijner gcnndc. ~cel. \'.II:~!). JlnJHl. XX: 32·

GEBED.

o Hcrr! wij smcckcn U ootmoctli!!, i:tl,cnk n:rn uw1~

tlicnrirc~ JonA ;-.l XA. llc ,·crg-iffcnis Inner zonden en 1.wnklictlcn,

en ~ccf hnnr llcel met nwc uihcrkorcncn in nw rijk ran

crnwizc neu~l1c. Amen.

- Wordt gij tran~ in uwe pli~tcn,

J.nat mijn !lood u 01ulcnigtc11

]loc weinig nwc dng-c11 1.ijn;

1 ~preekt, zon ik hrt gol'dc een uur wch-;trcrt:, ':

1 :\een, neen! llc tijd d:rnrtoc gr.~e\'t'll

1 ls kort en rlicf!l 11:rnrhct·n nis !"chijn.

~ 011ze Fndu -- lf'ee.J f!egrod. f.

Cj} l),\T zt.r Jtt;STE IX YHl::IJE ! -~

·~~9------------------(':~~

~nrl11crs•Urnkkcrij A . .\. ZwccfnnnH, Amstudff;;,.

[Einde gescande tekst]




I10662 (Brink (van den) Johanna Js - 1 van 1).jpg




BestandsnaamI10662 (Brink (van den) Johanna Js - 1 van 1).jpg
Bestandgrootte928.07k
Dimensies1744 x 2872
Verbonden metJannetje van den Brink

» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 421» Volgende»     » Dia voorstelling





Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Gegevens onderhouden door Historische Kring Laren.